To urge or not to urge. Comunicatul Departamentului de Stat american: o analiză pe text 4.78/5 (9)

On November 27 this year, the US Department of State issued a press statement expressing concerns on the intention of the Romanian Parliament to change the so-called “justice laws”, currently under debate in a special commission.  The Romanian officials (i.e. Liviu Dragnea, President of the Chamber of Deputies and Călin Popescu Tăriceanu, President of the Senate) immediately responded with a communiqué (engaging the entire Romanian Parliament, although it was not voted in a common session of the MPs). A troublesome debate in the public space has been related to the verb “to urge”, used by the US DoS, which was translated and interpreted in various ways, thus raising the issue of the USA’s interference with Romania’s sovereignty.

Context

Recenta declaraţie de presă (press statement[1], în original) a Departamentului de Stat american, vizând îngrijorările SUA cu privire la preconizatele modificări ale legilor justiţiei, aflate pe masa Parlamentului român, a stârnit multă vâlvă în spaţiul public românesc, generând reacţii de îngrijorare legate de un presupus “amestec în treburile interne” ale României, de o presupusă “vasalitate” a acesteia faţă de SUA.

Cum arată “comunicatul” Departamentului de Stat?

În centrul discuţiilor s-a aflat de-acum faimosul verb “to urge“, folosit de către DS al SUA. Înainte de analiza semantică, să vedem cum sună comunicatul în original, de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA:

Romania: Proposals Affecting the Independence of the Judiciary

Press Statement

Heather Nauert
Department Spokesperson

Washington, DC
November 27, 2017

The United States notes with concern that the Parliament of Romania is considering legislation that could undermine the fight against corruption and weaken judicial independence in Romania. This legislation, which was originally proposed by the Ministry of Justice, threatens the progress Romania has made in recent years to build strong judicial institutions shielded from political interference. We urge the Parliament of Romania to reject proposals that weaken the rule of law and endanger the fight against corruption.

Polisemia lui to urge

Iar acum să luăm la “puricat” infamul verb to urge, folosit în declaraţia de presă. La fel ca nenumărate verbe ale limbii engleze, acest verb este polisemantic – adică are mai multe sensuri. De fapt, foarte multe. Să le luăm pe rând:

 1. “a face apel”: We urge the protesters to remain calm.
 2. “a impulsiona” – sau, cum bine a zis Cristian Tudor Popescu (parcă la Digi TV), “a îmboldi”: My parents’ care and love urged me to learn.
 3. “a îndemna”: They urged me to take action.
 4. “a solicita”: The NGOs urge the authorities to be transparent.
 5. “a stimula”: That gift really urged her to do something nice for him.
 6. “a determina”: The protests urged authorities to change the law.
 7. “a impune”: This situation urges rapid action.
 8. “a recomanda insistent”: They urged him to quit smoking.
 9. “a forţa”, “a sili”: I didn’t mean to do that. He urged me to.
 10. “a pleda” (cu bună-credinţă) pentru ceva, “a susţine” (o idee etc.): Humanitarian groups urge an end to Syria’s war.
 11. “a mâna” (un animal): The shepherd urges the dogs with shouts.
 12. “a insista” asupra unui lucru: UNICEF always urges for a stronger role of the media in ending violence against children
 13. “a stimula”, “a excita”, “a incita” (arhaic) – sau, mai “pe româneşte” (şi mai arhaic), “a stârni”: Urge not my father’s anger. (Shakespeare)

Iată ce largă paletă de sensuri ne oferă acest verb. Desigur, discuţia poate fi extinsă: to urge poate fi tranzitiv sau intranzitiv (în funcţie de tranzitivitate putând lua diverse sensuri) şi, de ce nu, am putea dezvolta o discuţie despre eventuale situaţii de omonimie (deşi în dicţionarele englezeşti nu găsim o astfel de situaţie în cazul lui urge – probabil pentru că e destul de nou în limbă). Dar întâi de toate, înainte de a ne aventura în traduceri mai mult sau mai puţin riscante, poate ar trebui să reţinem prima explicaţie pe care o găsim în Collins Dictionary pentru urge: If you urge someone to do something, you try hard to persuade them to do it.

Sinonimele lui to urge

Dată fiind această bogăţie de sensuri, este inevitabil ca seria sinonimică a lui to urge să fie, la rândul ei, foarte extinsă:

beg, implore, plead, appeal to, exhort (formal), press, advocate, back, support, suggest, recommend, impulse, advise, beseech, counsel, drive, entreat, prompt, solicit.

Desigur, dacă vrem să ne jucăm un pic, putem analiza fiecare sinonim în parte şi, pe un model aproximativ de “telefon fără fir”, din sinonim în sinonim, din sens în sens, putem ajunge la orice traducere / interpretare ne convine sau ne atrage dintr-un motiv sau altul. In extremis şi just for fun, s-ar fi putut traduce stârnim, mânăm  sau excităm, nu-i aşa? 😀

Dar, dacă vrem să fim serioşi, trebuie să observăm că, dintre toate verbele de mai sus, sinonimul total (“perfect”) al lui urge este exhort[2] (tot conform Collins):

If you exhort someone to do something, you try hard to persuade or encourage them to do it.

Traducerea corectă a lui we urge

Unele surse din mass media au tradus we urge cu solicităm imperios, altele cu îndemnăm, iar altele cu cerem.

Având în vedere că avem de a face cu un text ce aparţine domeniului diplomaţiei, traducerea lui impune, evident, rigoare. Dincolo de faptul că de regulă to urge se traduce cu a îndemna, bunul-simţ, logica şi o minimă bunăvoinţă (dacă nu stăm prea bine cu engleza) ne-ar îndemna ( 😉 ) să răscolim dicţionarele şi să descoperim sensul cel mai propriu, cel mai potrivit în context: “a îndemna” – adică primul sens din dicţionar[3]. Apoi, să ne gândim ce ar spune (gândi) un diplomat, cum s-ar exprima în contextul respectiv. Evident, un diplomat nu s-ar gândi să ceară sau să solicite imperios, ci mai degrabă să îndemne. Dacă traducătorul ar dori o nuanţare a traducerii lui urge, ar putea face apel la (mult mai diplomaticul) recomandăm insistent – pe care nu s-a gândit nimeni să-l folosească  🙁

Sau, la urma urmelor, dacă demersul de a căuta “cuvântul ce exprimă adevărul” este prea complicat sau consumator de timp, putem întotdeauna apela la traducerea oficială, care în cazul de faţă a fost tot timpul la dispoziţia publicului pe site-ul Ambasadei SUA la Bucureşti, din chiar ziua când a fost dată declaraţia de presă! :))))

România: propuneri care afectează independenţa sistemului judiciar

Declaraţie de presă

Heather Nauert

Washington DC

27 noiembrie 2017

Statele Unite ale Americii constată cu îngrijorare[4] că Parlamentul României are în vedere adoptarea de legislaţie care ar putea submina lupta împotriva corupţiei şi ar slăbi independenţa judiciară în România. Această legislaţie, propusă iniţial de Ministerul Justiţiei, ameninţă progresele înregistrate de România în ultimii ani pentru construirea unor instituţii judiciare puternice, protejate de amestec politic. Îndemnăm Parlamentul României să respingă propunerile care slăbesc statul de drept și pun în pericol lupta împotriva corupției.

Concluzii şi “further analysis”

În mod evident, aceasta nu a fost tocmai o analiză pe text, ci mai degrabă o “analiză pe verb” 😉 . Intenţia mea a fost, de fapt, să evidenţiez două lucruri: 1. Necesitatea rigorii în demersul traducerii, mai ales când avem de a face cu domeniul diplomaţiei şi 2. Bogăţia polisemantică fantastică a verbului analizat, asupra căruia sper că v-aţi lămurit pe deplin. 🙂

Pentru o analiză pe text, frază cu frază, vă recomand articolul lui Liviu Avram, de pe evz.ro: Comunicatul american, lectură în beneficiul celor care o fac pe proştii. Pentru că da, în cazul de faţă nu există decât două variante: fie oficialii români care au reacţionat la declaraţia de presă fac pe proştii, fie, să-mi fie cu iertare, sunt proşti de-a binelea. Eu aş opta, totuşi, pentru prima variantă: nu mă îndoiesc că Teodor Meleşcanu, consultantul celor doi emiţători ai comunicatului “parlamentului” ştia foarte bine şi a înţeles perfect despre ce este vorba în declaraţia de presă a Departamentului de Stat al SUA şi, desigur, trebuia să aibă cunoştinţă şi de traducerea oficială de pe site-ul Ambasadei SUA.  Prin urmare, referirile la “suveranitatea poporului” român, la contribuţia României în cadrul NATO, la “parteneriatul strategic”, atacul voalat (destul de subţire) la DNA fac parte, fără îndoială, dintr-o manevră diversionistă, consecventă cu multe din acţiunile PSD din ultimul an – cu priză, din păcate, la pătura mai puţin educată a societăţii româneşti.

 ________________

NOTE:

[1] O privire sumară pe site-urile diplomatice ale SUA va revela faptul că DS şi ambasadele SUA folosesc pentru comunicat termenul communiqué, însemnând “official announcement/communication” (vezi, de exemplu, aici şi aici )

[2] Interesant este şi echivalentul franţuzesc al lui exhort, şi anume exhorter – “a îndemna” (cu stăruinţă); de altfel, româna l-a preluat pe exhorter din franceză: a exorta – “A înflăcăra, a îndemna o persoană sau o colectivitate (prin cuvinte)” (vezi DEX 2009)

[3] Vezi Dicţionarul englez-român al lui Andrei Bantaş (ed. Teora, Bucureşti, 1994), pe care îl recomand cu toată căldura

[4] În legenda unui instantaneu de ecran de pe site-ul DoS Mediafax foloseşte termenul “preocupare”. De altfel, ştirea de pe mediafax.ro este destul de inconsecventă terminologic: sub poză optează pentru “preocupare”, în traducere apare “îngrijorare”; mai jos afirmă că DS al SUA “solicită”, apoi, în traducerea comunicatului, “îndeamnă”.

Dați o notă?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lăsați un comentariu? Mulțumesc!