“Majoritatea este” sau “majoritatea sunt”? Despre acordul substantivelor colective cu verbul 4.72/5 (23)

Respect limba romana

Ce sunt substantivele colective?

Substantivele colective sunt substantive care denumesc printr-o formă de singular o pluralitate de obiecte identice, considerate ca un întreg, ca o totalitate.

De câte feluri sunt substantivele colective şi cum se acordă ele cu verbul?

 

După formă, substantivele colective pot fi:

–    simple: neam, grup, stol

– derivate (cu sufixe colective): tinerime, brădet, alun

După înţeles (sens), substantivele colective sunt de două feluri:

1. SUBSTANTIVE COLECTIVE COMPLETE

Sensul cuprinde semele*: [pluralitate] + [elementele pluralităţii] – sunt incluse toate elementele pluralităţii / colectivităţii.

Exemple: oaste, lume, popor, tineret, tinerime, stufăriş, brădet, pietriş, boierime, ţărănime, armată etc.

Acordul substantivelor colective complete

Acordul se face normal (după formă): substantivul la singular se acordă cu verbul la singular, substantivul la plural se acordă cu verbul la plural.

Exemple:

Armata s-a retras.

Armatele s-au confruntat.

2. SUBSTANTIVE COLECTIVE INCOMPLETE

Sensul cuprinde doar semul [pluralitate] – deci NU sunt incluse toate elementele pluralităţii.

Exemple: grup, grupă, parte, majoritate, gramadă, mulţime, jumătate, seamă, sumedenie, morman, vraf, şir, număr, serie, puzderie etc.

Acordul substantivelor colective incomplete

 A. Generalităţi

Acordul substantivului la singular se poate face fie cu verbul la singular, fie cu verbul la plural, după cum vorbitorul are în vedere ANSAMBUL sau ELEMENTELE care îl compun.

NOTA BENE:  Substantivele colective incomplete nu au omogenitate semantică si morfologică; ele pot fi interpretate fie ca numerale, fie ca substantive, ceea ce creează probleme de acord.

B. Reguli generale de acord

 

 1. Subst. Sg. (subiect) – Vb. Sg.:  O grupă (de elevi) A FOST invitată.
 1. Num. Sg. (atribut) – Vb. Pl.: O grămadă de elevi AU FOST invitaţi.

NOTA BENE: O grămadă de elevi = “un număr” de elevi: 10, 15, 20… (de) elevi.  O grămadă are valoare de NUMERAL (şi este atribut pe lîngă subst. elevi)

 1. Num. Sg. (subiect) – Vb. Pl.: O parte AU FOST invitaţi.

U  Incorect:  O parte a fost invitată.

C. Dubla interpretare a colectivelor incomplete

 1. Preponderent ca NUMERAL:

seamă, sumedenieacord cu vb. la pl.: O seamă (de elevi) AU PLECAT. O sumedenie AU RĂMAS.

 1. Preponderent ca SUBSTANTIV:

 grup, grupă acord cu vb. la sg.: O grupă (de elevi) A PLECAT. O  grupă A RĂMAS.

 1. NUMERAL sau SUBSTANTIV (interpretare posibilă în egală masură)

a). grămadă, morman, vraf, şir acord cu vb. la sg. sau cu vb. la pl.

– SUBSTANTIV – vb. la sg.: Un vraf (de cărţi) A FOST aranjat.

NUMERAL – vb. la pl.Un vraf de cărţi AU FOST aranjate.

NOTA BENEDacă substantivul determinat cuprinde semul [+ UMAN] sau [+ABSTRACT] – adică dacă se referă la oameni sau la lucruri abstracte – atunci substantivul colectiv incomplet funcţionează NUMAI CA NUMERAL iar acordul se face cu verbul la plural:               

O grămadă de oameni AU PLECAT. (Oameni → [+UMAN])

Mi-AU VENIT o grămadă de idei. (Idei →  [+ABSTRACT])

U  Incorect: O grămadă de oameni a plecat. Mi-a venit o grămadă de idei.

b). grup, număr, pereche:

SUBSTANTIV – vb. la sg.: Un grup a plecat. 

NUMERAL – vb. la pl.: Un grup de copii au plecat.

NOTA BENEPentru interpretarea ca numeral (acord cu verbul la plural), trebuie să fie urmat de un substantiv la plural precedat de prepoziţieun grup DE COPII, un număr DE ELEVI etc.

c). serie, mulţime, puzderie

 SUBSTANTIV – vb. la sg.: Mulţimea (de copii) A PLECAT.

– NUMERAL – vb. la pl.: O mulţime (de copii) AU PLECAT.

 NOTA BENE: în general au valoare de NUMERAL şi se acordă cu verbul la plural.

 

d). colectivele partitive: majoritate, rest, parte, treime, sfert, jumătate.

SUBSTANTIV – vb. la sg.O parte (din morcovi) A FOST consumată. Majoritatea A DECIS.

 NUMERAL – vb. la pl.: O (bună) parte AU PLECAT. O parte (din elevi) AU PLECAT. Majoritatea (elevilor) AU PLECAT.

U Incorect: Majoritatea (elevilor) a plecat. O parte (din elevi) a plecat.

NOTA BENE:

 • SUNT ÎN PRIMUL RÂND NUMERALE (şi se acordă cu verbul la plural), indiferent de natura elementelor ansamblului (animat / inanimat), de prezenţa sau absenţa substantivelor la plural postpuse, ori de determinarea adjectivală: O (bună) parte au plecat. O (bună) parte din elevi au plecat.
 • În general pot fi interpretate ca SUBSTANTIVE (acordându-se cu verbul la singular) numai atunci când se referă la un INANIMAT (= obiect):   O (bună) parte din morcovi a fost consumată.
 • Când se referă la un ANIMAT (= fiinţă), au numai valoare de NUMERALE şi se acordă cu verbul la pluralO parte din studenţi au fost criticaţi. Majoritatea studenţilor au fost criticaţi.

U Incorect: O parte din studenţi a fost criticată. Majoritatea studenţilor a fost criticată.

Observaţii şi concluzii finale

 

Problemele de acord apar la substantivele colective incomplete, pentru că acestea pot fi interpretate atât ca substantive (când vorbitorul are în vedere ansamblul), cât şi ca numerale (când vorbitorul are în vedere elementele care compun ansamblul).

Când sunt substantive (la singular), se acordă cu verbul la singular: Un vraf a fost aranjat.

Când au valoare de numeral (la singular), se acordă cu verbul la plural: Un vraf de cărţi au fost aranjate.

Sunt preponderent substantive: grup, grupăUn grup a plecat. Un grup de elevi a plecat.

Au preponderent valoare de numeral: seamă, sumedenie, puzderie, serie, mulţime, majoritate, rest, parte, treime, sfert, jumătate: Un sfert au plecat. Un sfert din elevi au plecat.

Dacă sunt însoţite de substantive la plural, substantivele colective incomplete au preponderent valoare de numeral:

Un număr de elevi au plecat.

O serie de elevi au plecat.

O parte din morcovi au fost consumaţi.

O mulţime de elevi au fost premiaţi.

Colectivele partitive au preponderent valoare de numeral (la singular se acordă cu vb. la plural):

Majoritatea elevilor AU PLECAT, o treime din elevi AU RĂMAS. Majoritatea AU PLECAT, o treime AU RĂMAS.

Un sfert din elevi AU PLECAT, restul elevilor AU RĂMAS. Un sfert AU PLECAT, restul AU RĂMAS.

O parte din elevi AU PLECAT, o parte din elevi AU RĂMAS. O parte AU PLECAT, o parte AU RĂMAS.

ATENŢIE: Când sunt însoţite de substantive inanimate (= obiecte, lucruri), colectivele partitive pot fi interpretate ca substantive (la singular: acord cu verb la singular):

O parte din morcovi A FOST consumată. (se are în vedere ansamblul denumit de subst. parte)

DAR: când se iau în considerare elementele ansamblului, au valoare de numeral (la singular: acord cu verb la plural):

O parte din morcovi AU FOST consumaţi. (se iau în considerare elementele ansamblului, adică morcovii)

[pullquote]

U RECOMANDĂRI:

 • Dacă nu sunteţi sigur(ă) cum să faceţi acordul substantivelor colective partitive (la singular), optaţi pentru verb la plural, pentru că acestea au în primul rând valoare de numeral: Majoritatea au plecat. O parte au rămas.
 • Cum verificaţi dacă substantivul colectiv poate fi interpretat ca numeral (şi, deci, se acordă cu verbul la plural)? Înlocuiţi substantivul cu un număr sau un procent: Majoritatea (=70%) au plecat. O parte (10%, 50, 100,) au rămas.

[/pullquote]

 

 

_____________________

* Sem = unitate de sens (sensul poate fi alcătuit dintr-una sau mai multe unităţi, numite seme). De exemplu, subst. oaste cuprinde semele: [pluralitate] + [animat] + [uman] + [luptător]

** Partitiv: Care exprimă ideea de parte dintr-un întreg sau întregul din care s-a luat o parte

Dați o notă?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lăsați un comentariu? Mulțumesc!