Vintilă Horia, un “cavaler al resemnării”. 100 de ani de la naştere 5/5 (1)

 

Centenarul Vintilă Horia, Madrid, 17-18 decembrie 2015. Mesajul Asociaţiei La Maison Roumaine, Paris

Le 17- 18 décembre 2015, à l’occasion de l’anniversaire d’un siècle depuis la naissance de l’écrivain Vintila Horia (prix Goncourt pour son livre “Dieu est né en exil”), se déroule à Madrid le symposium “Le centenaire Vintila Horia 1915 – 2015”. La Maison Roumaine, invitée à y participer à côté d’autres institutions telles: l’Université de Alcala, la Bibliothèque Nationale d’Espagne, l’Institut de recherche – la Bibliothèque roumaine de Freiburg, se joignent à cette manifestation. Ci-dessous veuillez trouver le message envoyé, par notre association, publié dans “Jurnalul Literar”

Asociația La Maison Roumaine din Paris mulțumește organizatorilor, în primul rînd d-nei Cristina Horia, pentru invitația de a participa la simpozionul Centenarul Vintilă Horia 1915 – 2015, Madrid, 17/18 decembrie 2015, prilejuit de împlinirea unui secol de la nașterea marelui scriitor român Vintilă Horia.
Promovarea contribuției românilor la cultura europeană și universală, a relațiilor culturale franco-române și a ancorării valorilor europene în România sunt obiectivele principale ale asociației noastre. Ele justifică și chiar impun participarea ei la prezentul simpozion, întrucît Vintilă Horia a fost o interfață importantă a relațiilor culturale franco-române, un scriitor de prim plan denigrat pe nedrept, al cărui loc în cultura universală trebuie mai bine înțeles și recunoscut. El și opera sa redactată în mai multe limbi neolatine rezonează în dialogul cultural european.
Vintilă Horia (1915-1992) (Foto: Wikipedia)
Vintilă Horia ( Vintilă Caftangioglu) (1915-1992)
(Foto: Wikipedia)

Scriitor poliglot, Vintilă Horia ramîne, în același timp și pînă la sfîrșitul vieții sale, profund atașat identității naționale; este, înainte de toate, Român. Tînăr, se remarca în gruparea din jurul revistei Gîndirea pentru a deveni, după cel de-al doilea război mondial, o figură marcantă a exilului cultural român. El a fost adînc marcat de realitățile istorice de după război, a fost un anticomunist convins care și-a afirmat cu curaj și determinare crezul; este reprezentativ pentru o importantă categorie de intelectuali români din generația sa. Vintilă Horia este, afirma Nicolae Florescu în volumul: Vintilă Horia între ieșirea din a exista și intrarea în a fi, un cavaler al resemnării, resemnarea însemnînd pentru el conștiința sacrificiului asumat. Este profund creștin, Biblia și Evangheliile sunt pentru el, cum o mărturisește, baza drumului spre adevăr, condiția umană putînd fi înțeleasă numai prin religie. Îl citează pe Steinhardt care afirma: condiția umană este o condiție teologală.

Adevărat intelectual, convingerile creștine nu-l împiedică să fie deschis filosofiei istoriei și filosofiei științei; se declară influențat de Werner Heisenberg și Ștefan Lupasco. Opera lui literară este impresionantă; citez numai trei titluri: Dumnezeu s-a născut în exil pentru care a primit, în 1960, prestigiosul Premiu Goncourt la care a renunțat după declanșarea împotriva lui, de către comuniști, a cunoscutei cabale; Cavalerul resemnării și Mai sus de miazănoapte. După căderea comunismului a dorit să revină în Țară, să vorbească studenților și, eventual, să țină cursuri de literatură universală, după modelul celor predate de el în Spania. Vintilă Horia afirma, cu acest prilej, că nu este un scriitor spaniol sau francez de origine română, ci, mai presus de orice, este un Român.
În încheiere, doresc să subliniez că simpozionul Centenarul Vintilă Horia, are loc într-un context în care scriitorul și omul de cultură Vintilă Horia – conform noii legi 217/2015, cunoscută sub numele de legea antilegionară, pentru care hotărîrile justiției comuniste ne-explicit denunțate ramîn valabile – continuă să fie considerat criminal de război. Ne reîntoarcem în anii ’60 cînd Securitatea, după ce i se decernase Premiul Goncourt, îl atacă la Paris. Sunt convins că lucrările simpozionului vor contribui la promovarea contribuției lui Vintilă Horia la literatura și cultura europeană și la fixarea locului care îi revine.
Președinte al asociației La Maison Roumaine
_____________________
Cu ocazia Centenarului Vintilă Horia au avut loc evenimente şi în ţară:
Deva, Hunedoara:
Craiova, Dolj

Dați o notă?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lăsați un comentariu? Mulțumesc!