Salut noul DOOM! 5/5 (2)

All-right! S-a schimbat limba română şi avem la îndemână, cu numai 600.000 lei, noul DOOM, care reglementează schimbările. Este un lucru minunat faptul că, doar cu un salariu minim pe economie, ne putem procura toţi lucrările de referinţă pentru o însuşire corectă a limbii române: DOOM, DEX, Gramatica Academiei…

Salut apariţia noului DOOM. În primul rând, îl salut pe cel ce a conceput coperta şi a avut luminoasa inspiraţie de a tăia sigla DOOM pe mijloc, cu o linie orizontală, un inspirat avertisment vizavi de ceea ce ne aşteaptă în interior.

Felicit, de asemenea, pe autorii publicaţiei care au ajuns, în sfârşit, la un agreement pentru a face ordine în limba română, şi, apropo de “agreement”, le mulţumesc pentru libertatea de alegere pe care mi-o acordă pentru acest substantiv românesc în ceea ce priveşte forma de plural a acestuia: agreemente sau agreementuri sau poate agreement-uri – nu pot şti sigur, cu atât mai bine, alege fiecare ce doreşte, în deplină libertate, ca şi în cazul altor cuvinte româneşti neaoşe, cum ar fi “bazooka” (sg. şi pl.), pe care deduc că la plural îl articulez bazoocele, sau nu-l articulez deloc la plural, treaba mea, autorii DOOM-ului nu se bagă.

Ţin de asemenea să felicit companiile şi mărcile: Adidas, Airbus, BMW, BBC, care şi-au făcut loc, în sfârşit, în Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al limbii române, adresând totodată consolări companiilor / mărcilor: Xerox, Rigips, CNN, CBS, ABC şi îndemnându-i pe proprietarii acestora să spere că data viitoare îşi vor găsi locul binemeritat în această lucrare de referinţă a limbii române.

În aceeaşi ordine de idei, mă bucur foarte mult de existenţa în DOOM a numelor reputaţilor savanţi Ampère, Joule, Pascal, Newton şi îi deplâng pe anonimii Ohm, Watt, Faraday şi Volta, ale căror realizări ştiinţifice nu sunt demne de atenţia noastră.

De asemenea, mulţumesc celebrilor Shakespeare şi Dostoievski pentru că au dat limbii române adjectivele “shakespearian”, respectiv “dostoievskian” şi îi compătimesc pe anonimii Swift, Wilde, Baudelaire, Nichita Stănescu, Ion Creangă ş.a. care, din păcate, nu au reuşit aceeaşi performanţă.

Salut pe această cale intrarea în limba literară a femininelor “abates㔠“astronaută”, dar mai ales a femininului familiar “ministreasă”, de a cărui existenţă în limba română am aflat de abia când am deschis noul DOOM; nu ştiu de ce rămăsesem cu impresia greşită că femininul familiar al lui “ministru” ar fi “ministres㔠şi că ar trebui adoptată o formă literară de feminin, aşa cum s-a întâmplat pentru cele două ocupaţii menţionate mai sus, atât de frecvente în rândul populaţiei feminine.

Accedând la profesia de lingvist, aveam idei apriorice în legătură cu modificarea normelor unei limbi. Am trăit până acum cu impresia că trebuie elaborate nişte reguli şi că acestea  ar trebui să fie aplicate cu consecvenţă. Dar noul DOOM m-a eliberat de prejudecăţi: realitatea a posteriori îmi confirmă că nu e nevoie de reguli şi norme clare şi că, la urma urmei, ne putem exprima greşit cât vrem, că până la urmă or să se ia profesioniştii după noi, nu noi după ei… Spre exemplu, a devenit normă de netăgăduit forma de plural “aragaze” în loc de vechea formă corect㠓aragazuri”, în vreme ce pluralul pentru “căpşun㔠sau “cireaşă” oscilează între căpşuni/căpşune, respectiv cireşi/cireşe – – unde prima variantă a fost până acum cea greşită.

Noul DOOM mi-a spulberat prejudecăţile şi în ceea ce priveşte stabilirea unor reguli clare de conjugare a unor verbe. Pentru verbul “a continua” s-a optat definitiv pentru forma “eu continui”, considerată greşită până acum, în locul lui “eu continuu”, în vreme ce pentru alte verbe norma este oscilantă: pot spune eu “bocăn” sau “bocănesc”, (el) “să bocăne” / “să bocănească”, la alegere.

Foarte interesant este cazul verbului “a se burghezi”. Ne spune noul DOOM că se zice corect “el se burghezeşte”. Nimic ciudat deocamdată, deducem că se conjugă după modelul lui “a se trezi”, de exemplu. Deci: eu mă burghesesc / trezesc, tu te burghezeşti / trezeşti, el se burghezeşte / trezeşte etc. Problema apare la modul conjunctiv, unde norma cea nouă impune fără drept de apel forma pentru persoana a III a “să se burghezeze”, în locul celei fireşti, conformă cu vechile norme şi, de fapt, cu limba română, “să se burghezească”, aşa cum pentru “a se trezi” zicem “să se trezească”, nu “să se trezeze”. Deducem de aici: să mă burghezez, să te burghezezi etc., deci nu cum cere logica limbii române: să mă burghezesc (cf. să mă trezesc), să te burghezeşti (cf. să te trezeşti) etc. Joaca asta cu sufixele verbale e foarte haioasă, stimulatoare pentru fantezie şi, de dragul jocului, mă pot duce cu gândul la o limbă română în care să trec printre conjugări, moduri, persoane şi timpuri în care să nu mai acţioneze nici o regulă, să pot zice “eu mă trezez, tu te trezezi”, “eu iubez, tu iubezi” etc.

Mai departe, în ceea ce priveşte alternativele, este liniştitor să aflăm că pentru adjectivele referitoare la idiomurile “din familia limbilor semitice, în care sunt scrise cărţi de cult ale evreilor” (DEX 98) avem multiple opţiuni: arameean(ă), aramaic(ă), arameic(ă), sau că putem opta fie pentru Afganistan, fie pentru Afghanistan, fie pentru afgan(ă), fie pentru afghan(ă), fie pentru Belarus, fie pentru Bielorusia, la fel pentru Malacca sau Malaya, dar şi că s-a stabilit definitiv, ca să nu mai avem nici un dubiu, că scriem şi citim Malaysia* şi Arhipeleagul Malaez.

Mulţumesc noului DOOM şi pentru informaţiile utile şi necesare pe care le-am găsit la cuvântul românesc “blujeans”, unde aflu că în română se citeşte [blugins], dar că în limba originară se citeşte [bluginz], dar mă declar nemulţumită că nu găsesc aceleaşi indicaţii la cuvântul “body” sau altele asemenea; este un mare neajuns pentru cei ce vor să studieze limba engleză……

În final, menţionând că nu am terminat încă mulţumirile pentru noile reglementări, la care sper că voi reveni în curând, salut câteva dintre noile cuvinte intrate oficial în limba română **. În mod special salut noile cuvinte româneşti “boy” (articulat la plural boy-i) şi “byte” (cu pluralul byţi). Apoi: acquis, advertising, afrikaander, aftershave, agreement, airbag, airbus, all-right, antidoping, Aufklärung, babyschi, babyschilift, babysitter, background, badlands, banking, banner, Basic-English, bazooka, big band, Big Bang, Big Brother, biker, bla-bla, blister, board, bobsleigh, body, bodyguard, bonus, boogie, booster, boss, box-office, braindrain, brainstorming, brandy, break, brie, briefing, broker, brunch, bypass…… _______________________________________________ Note:

* În partea introductivă, autorii menţionează că, atunci când pronunţarea este diferită de scriere, va fi menţionată între paranteze. La Malaysia nu există pronunţarea între paranteze, prin urmare se deduce că vom pronunţa [malaisia].

** Deocamdată, de la literele A şi B, sper să pot face curând efortul de a alcătui o listă completă.

Dați o notă?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lăsați un comentariu? Mulțumesc!